WAŻNE!
Unia Europejska

Organizacja

W skład Zespołu Szkół wchodzą:
  1. Gimnazjum im. Marii Konopnickiej w Krzykosach
  2. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Krzykosach wraz z oddziałem przedszkolnym (oddział dzieci 6-cio letnich)
  3. Przedszkole w Krzykosach z Filią w Solcu (z oddziałami dzieci 5-cio letnich i młodszych)