WAŻNE!
Unia Europejska

Położenie geograficzne, dzieje i charakter gminy.

     Gmina Krzykosy leży w obszarze chronionego krajobrazu Pradoliny Warty - Obry. Morfologicznie jest to płaski, równinny obszar wyniesiony 60-75m n.p.m., przecinany niezbyt wielkimi dolinami. Rzeka Warta stanowi południową granicę gminy. Krajobraz gdzieniegdzie ożywiają wydmy śródlądowe. Jest to głównie kompleks pagórków wydmowych w środkowej części gminy, z których najwyższa wydma ma 100m n.p.m. i na mapach nosi nazwę "Góra Bismarck". Upowszechniona jest jednak nazwa "Góra Konwaliowa", gdyż na wydmie znajdują się liczne stanowiska konwalii majowej. W południowej części gminy przeważającą formą osadnictwa są wsie o skupionej, chaotycznej zabudowie. Występują również osady typu rozproszonego.
     Administracyjnie gmina Krzykosy znajduje się w województwie wielkopolskim, powiecie średzkim, w odległości 50 km od Poznania. Największe wsie to Sulęcinek i Pięczkowo. Trzecia pod względem wielkości to wieś Krzykosy - siedziba gminy. Wieś ta, po raz pierwszy została wymieniona w źródłach w 1393 roku jako "Trzicozy", forma zbliżona do obecnej pojawiła się dopiero w roku 1507. Połączenia komunikacyjne zapewnia przede wszystkim trasa Poznań-Katowice oraz linia kolejowa Poznań-Kluczbork.
     Gmina ma charakter rolniczy. Powierzchnia gminy wynosi 110,727 km2 z czego 28% powierzchni zajmują lasy. Na terenie gminy we wsiach: Garby, Murzynowo Leśne, Murzynówko, Młodzikowo i Sulęcin występują parki podworskie - krajobrazowe, objęte opieką konserwatorską. Bliskość rzeki Warty umożliwia wędkowanie. W miejscowości Solec znajdują się korty tenisowe należące do Wiejskiego Towarzystwa Tenisowego.
     Obszar gminy podzielony jest na 12 sołectw. W 26 jednostkach osadniczych zamieszkuje ok. 6900 osób.