Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna w 2018 roku

INFORMACJA

w sprawie lokalizacji i harmonogramu pracy
Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej na terenie Powiatu Średzkiego
w 2018 roku

    Na podstawie art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 2030) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie udzielania i dokumentowania nieodpłatnej pomocy prawnej (Dz.U. z 2015 r., poz. 2186 ze zmianami) informuję, że na terenie Powiatu Średzkiego działają dwa Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, które posiadają swoje siedziby w następujących miejscowościach i czynne są w następujących dniach i godzinach:

 1. Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej
  w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Żwirki i Wigury 1
  tel. 61 285 29 51 (dostępny w godzinach otwarcia punktu):
  • poniedziałki i wtorki - od godz. 8.00 do 12.00,
  • środy, czwartki i piątki - od godz. 14.00 do 18.00.

 2. Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej:
  w Dominowie przy ul. Centralnej 8 (OPS-Klub Aktywności Społecznej)
  • środy - od godz.11.00 do 15.00,

  Krzykosach przy ul. Głównej 37 pok. nr 18 (Urząd Gminy)
  • czwartki - od godz.11.00 do 15.00,

  Nowym Mieście przy ul. Poznańskiej 14 pok. nr 8 (Urząd Gminy)
  • poniedziałki i wtorki - od godz. 7.30 do 11.30,

  Zaniemyślu przy ul. Średzkiej 9 pok. nr 211 (Urząd Gminy)
  • piątki - od godz. 11.00 do 15.00.


W Punkcie 1 porad prawnych udzielać będą adwokaci i radcowie prawni. Punkt 2 prowadzić będzie Fundacja Honeste Vivere z siedzibą w Warszawie przy ul. Amałowicza – Tatara 7. Porad w tym punkcie udzielać będą radcowie prawni.