Wniosek o oszacowania strat spowodowanych ujemnymi skutkami silnych mrozów