Konkurs "Moje gospodarstwo w obiektywie"

Plakat konkursu "Moje gospodarstwo w obiektywie"

Urząd Statystyczny w Poznaniu, zaprasza pełnoletnich użytkowników gospodarstw rolnych z terenu województwa wielkopolskiego, którzy dokonali samospisu w Powszechnym Spisie Rolnym 2020 do udziału w konkursie fotograficznym!

Konkurs „Moje gospodarstwo w obiektywie" polega na wykonaniu zdjęcia przedstawiającego własne gospodarstwo rolne (np. zdjęcie inwentarza, prac polowych) i wysłaniu pliku ze zdjęciem na adres organizatora Konkurs_POZ@stat.gov.pl

Więcej informacji o konkursie na stronie: Konkurs fotograficzny "Moje gospodarstwo w obiektywie"

Konkurs trwa do 15 października 2020 r.

Ikona PDF Plakat A4 Moje gospodarstwo w obiektywie [4,05 MB]