Gminny koordynator ds. transportu do punktu szczepień Covid -19

Z polecenia Wójta Gminy Krzykosy informujemy, że koordynatorem ds. transportu do punktu szczepień Covid -19 z ramienia Gminy Krzykosy jest Pani Anna Kwaśniewska - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzykosach.

Dedykowany nr telefonu (infolinia) to 695 191 987

E-mail : opskrzykosy@interia.pl

Tel. do OPS : 612851535; 612851514 wew.120