Przypominamy o obowiązku noszenia maseczki

Plakat - noś maseczki

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia