WAŻNE!

Zmiany studium oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Krzykosy

Uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Krzykosy: