Urząd Gminy w Krzykosach czynny krócej

W dniu 15 kwietnia 2022 roku (Wielki Piątek)
Urząd Gminy w Krzykosach
będzie czynny do godz. 1200.

Wójt Gminy Krzykosy 
/-/ inż. Andrzej Janicki